วิเคราะห์ราคาทองคำ 19 ส.ค.62(ภาคเช้า) by CAF

โดย  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

GoldOnlineFuture:Long

Reasons
ราคา GOU19 ได้รับปัจจัยลบจาก Building Permits ขยายตัวมากที่สุดในรอบ 6 เดือน
ประกอบกับนักลงทุนมีการเทขายทองคำออกเพื่อป้องกันความเสี่ยงหลังทรัมป์และสี กำลังจะเจรจาการค้าในปลายสัปดาห์นี้

Day Trade
GOU19 Long 1,508-1,510 เป้า 1,517-1,520 จุด Stop Loss 1,502
GF10Q19 Long 22,200 เป้า 22,300-22,330 จุด Stop Loss 22,150

Trend Trade
GOU19 Hold Long จุด Stop Loss 1,506
GF10Q19 Hold Long จุด Stop Loss 22,020