มีนาคม 4, 2021

วิเคราะห์ราคาทองคำ 17 มี.ค.63(ภาคเช้า) by CAF

Spread the love

โดย  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

GoldOnlineFuture:Short

Reasons
US Dollar แข็งค่าต่อเนื่องจากเป็นวันที่ 6 ติดต่อกัน หลังนักลงทุนมั่นใจในการถือ Dollar เท่านั่น ทำให้ทองคำลงติต่อเป็นวันที่ 6 ติดต่อกัน
มองว่าแนวโน้มการระบาดโควิด-19 ในสหรัฐฯ มีโอกาสทำให้นักลงทุนถือ Dollar

Day Trade
GOH20 Short 1,510-1,515 เป้า 1,495-1,500 จุด Stop 1,545
GF10J20 Short 22,900-22,940 เป้า 22,700,-22,750 จุด Stop 23,000

Trend Trade
GOH20 Hold Short จุด Stop 1,677
GF10J20 Hold Short จุด Stop 24,820