วิเคราะห์ราคาทองคำ 16 ส.ค.62(ภาคเช้า) by CAF

โดย  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

GoldOnlineFuture:Long

Reasons
ราคา GOU19 ได้รับปัจจัยลบจากยอดค้าปลีกสหรัฐฯที่ขยายตัวแตะ 0.7% ซึ่งขยายสูงสุดในรอบ 4 เดือน
แต่ราคาทองคำได้รับปัจจัยบวกจากผลผลิตภาคอุตสาหกรรมสหรัฐฯที่ต่ำสุดในรอบ 3 เดือน แตะ -0.2%
เป็นสิ่งที่สร้างความกังวลต่อนักลงทุนเพราะได้เห็นผลกระทบจากสงครามการค้า

Day Trade
GOU19 Long 1,520 เป้า 1,530-1,533 จุด Stop Loss 1,513
GF10Q19 Long 22,270 เป้า 22,350-22,400 จุด Stop Loss 22,200

Trend Trade
GOU19 Hold Long จุด Stop Loss 1,506
GF10Q19 Hold Long จุด Stop Loss 22,020