มีนาคม 8, 2021

วิเคราะห์ราคาทองคำ 16 มี.ค.63(ภาคเช้า) by CAF

Spread the love

โดย  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

GoldOnlineFuture:Short

Reasons
US Dollar แข็งค่าต่อเนื่องจากเป็นวันที่ 5 ติดต่อกัน แม้ว่า FED จะใช้นโยบายลดดอกเบี้ยเหลือ 0-0.25% การที่ US Dollar
แข็งค่าถือเป็นปัจจัยกดราคาทองคำ ทำให้มอง Short ต่อ

Day Trade
GOH20 Short 1,535-1,540 เป้า 1,520-1,527 จุด Stop 1,545
GF10J20 Short 23,300-23,340 เป้า 22,900,-23,050 จุด Stop 23,400

Trend Trade
GOH20 Hold Short จุด Stop 1,677
GF10J20 Hold Short จุด Stop 24,820