วิเคราะห์ราคาทองคำ 14 ส.ค.62(ภาคเช้า) by CAF

โดย  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

GoldOnlineFuture:Long

Reasons
ราคา GOU19 ได้รับปัจจัยลบจากทรัมป์ที่ชะลอการเก็บภาษีสินค้าจากเดิมจะเก็บวันที่ 1 ก.ย. 62 เลื่อนไปเป็น 15 ธ.ค. 62
ทำให้ตลาดคลายความกังวลกับสงครามการค้า พร้อมการส่งสัญญาณระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่เตรียมเจรจาการค้าในปลายเดือน ก.ย.
แต่การไม่หลุดโซน 1,497 -1,502 ยังมองเป็นขาขึ้นอยู่

Day Trade
GOU19 Long 1,505 เป้า 1,510-1,513 จุด Stop Loss 1,500
GF10Q19 Long 21,970 เป้า 22,050 – 22,100 จุด Stop Loss 21,870

Trend Trade
GOU19 Hold Long จุด Stop Loss 1,502
GF10Q19 Hold Long จุด Stop Loss 20,690