วิเคราะห์ราคาทองคำ 13 ส.ค.62(ภาคเช้า) by CAF

โดย  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

GoldOnlineFuture:Long

Reasons
ราคา GOU19 มีโอกาสปรับขึ้น เนื่องจากสงครามการค้าที่รุนแรงมากขึ้นเพราะทรัมป์มีทรงไม่อยากเจรจาการค้ากับจีน
พร้อมกับจีนยังปล่อยให้ค่าเงินหยวยอ่อนค่า ประกอบกับการชุมนุมในฮ่องกงมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น

Day Trade
GOU19 Long 1,513 เป้า 1,517-1,520 จุด Stop Loss 1,507
GF10Q19 Long 21,930 เป้า 22,050 – 22,100 จุด Stop Loss 21,830

Trend Trade
GOU19 Hold Long จุด Stop Loss 1,502
GF10Q19 Hold Long จุด Stop Loss 20,690