วิเคราะห์ราคาทองคำ 12 ก.ย.62(ภาคเช้า) by CAF

โดย  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

Gold Online Future : Short

Reasons

GOU19 มีแนวโน้มที่ราคากำลังจะผันผวนมาก เนื่องจาก 2 ปัจจัยที่คานกันระหว่างหนึ่งนักลงทุนเก็งว่า ECB จะลดดอกเบี้ยพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเป็นบวกต่อราคาทองคำ แต่การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-จีน กำลังดีมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคำ

Day Trade     
GOU19                 Short 1,503-1,505 เป้า 1,490-1,493 จุด Stop 1,509
GF10V19              Short 21,870 เป้า 21,740-21,800 จุด Stop 21,910

Trend Trade   

GOU19  Hold Short จุด Stop Loss 1,552

GF10V19  Hold Short จุด Stop Loss 22,060