วิเคราะห์ราคาทองคำ 11 ก.ย.62(ภาคเช้า) by CAF

โดย  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

Gold Online Future : Short

Reasons

GOU19 ได้รับปัจจัยลบ จากแนวโน้มการเจรจาการค้ากระหว่างสหรัฐฯ-จีน ประกอบกับการหลุด $1,500 เป็นปัจจัยทำให้นักลงทุนเทขายทองคำมากขึ้น

Day Trade     
GOU19          Short 1,497-1,500 เป้า 1,485-1,490 จุด Stop 1,505
GF10V19       Short 21,870 เป้า 21,740-21,800 จุด Stop 21,910

Trend Trade   

GOU19          Hold Short จุด Stop Loss 1,552

GF10V19       Hold Short จุด Stop Loss 22,060