จันทร์. ธ.ค. 9th, 2019

วิเคราะห์ราคาทองคำ 10 ต.ค.62(ภาคเช้า) by CAF

โดย  : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

GoldOnlineFuture:Long

Reasons
มีโอกาสผันผวนสูงเนื่องจากมีทั้งประเด็นบวกและลบ โดย 3 ประเด็นบวกคือ 1.FEDเพิ่มโอกาสที่เศรษฐกิจสหรัฐฯจะถดถอย
2.ตุรกีโจมตีฐานที่มั่นกองกำลังชาวเคิร์ด 3.Brexit ขณะที่ประเด็นลบคือ การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนมีโอกาสได้ข้อตกลงมากขึ้น

Day Trade
GOZ19 Long 1,510 -1,513 เป้า 1,522-1,527 จุด Stop 1,503
GF10V19 ไม่เข้าสถานะ

Trend Trade
GOZ19 Hold Long จุด Stop 1,503
GF10V19 Hold Short จุด Stop 21,890