GOLD.in.th
ราคาทองวันนี้ ข่าวสาร วิเคราะห์ ทองคำ
เพิ่มเพื่อน

เพิ่มเพื่อนบัญชีทางการของเราเพื่อรับข่าวสารล่าสุด

ปัจจัยกระทบราคาทองคำที่ต้องติดตามในสัปดาห์หน้า |27 เม.ย.-1 พ.ค.63|

772

- Advertisement -

27 เม.ย.-1 พ.ค.63

ที่มา : ศูนย์วิจัยทองคำ

- Advertisement -

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

1. ธนาคารกลางสำคัญ ๆ ของหลายประเทศ ทั้งธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ), ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED), ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ต่างพยายามใช้มาตรการเพื่อพยุงเศรษฐกิจเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19

2. รายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ เช่น รายงานประมาณการเบื้องต้น GDP ไตรมาส 1/2020 และรายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ ทั้งนี้ นักลงทุนมีความต้องการถือครองเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น หลังจากการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแออย่างต่อเนื่อง

3. รายละเอียดพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) เงินกู้วงเงิน 1 ล้านล้านบาท ซึ่งสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้บรรจุไว้ในแผนแล้วว่าจะมีรายละเอียดการกู้อย่างไร อาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทได้

- Advertisement -

Comments
Loading...