GOLD.in.th
ราคาทองวันนี้ ข่าวสาร วิเคราะห์ ทองคำ
เพิ่มเพื่อน

เพิ่มเพื่อนบัญชีทางการของเราเพื่อรับข่าวสารล่าสุด

ปัจจัยกระทบราคาทองคำที่ต้องติดตามในสัปดาห์หน้า |20-24 เม.ย.63|

994

- Advertisement -

20 – 24 เมษายน 63

ที่มา : ศูนย์วิจัยทองคำ

- Advertisement -

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

1. การพิจารณาผ่อนปรนมาตรการปิดเมือง (Lock Down) ในสหรัฐฯ และในหลายประเทศ หากผ่อนคลายให้ภาคธุรกิจกลับมาเปิดกิจการได้บ้าง ความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้น ประกอบกับผลการทดลองยารักษาไวรัส Covid-19 พบว่า ผู้ป่วยที่ได้รับยา Remdesivir สามารถฟื้นตัวขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ หากประสิทธิภาพการรักษาของยาดังกล่าวได้ผลอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยถูกลดความน่าสนใจลง

2. จากการรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ชาวอเมริกันว่างงานเพิ่มขึ้นจำนวน 5.24 ล้านคน ทำให้ยอดรวมผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานตั้งแต่ปลายเดือน มีนาคม 2563 ถึงปัจจุบัน มียอดรวมกว่า 22 ล้านคน ซึ่งหากตัวเลขในสัปดาห์หน้ายังคงเพิ่มขึ้นอาจส่งผลต่อราคาทองคำได้

- Advertisement -

Comments
Loading...