ธันวาคม 6, 2021

GOLD.in.th

ราคาทองวันนี้ ข่าวสารเพื่อการลงทุน "ทองคำ"

บัญชี FCD คืออะไร

Spread the love

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

บัญชี FCD คือ บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit: FCD) คือ บัญชีเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ต้องการฝากเงินไว้ในรูปแบบเงินตราต่างประเทศ เช่น ดอลลาร์ สรอ. (USD) ยูโร (EUR) เยน (JPY) เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้เงินตราต่างประเทศเป็นประจำอย่างเช่น ผู้ส่งออกและผู้นำเข้า โดยสามารถฝากได้ทั้งแบบกระแสรายวัน ออมทรัพย์ และฝากประจำ ซึ่งบัญชีแต่ละประเภท และแต่ละสกุลเงิน จะมีอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากแตกต่างกัน*

* ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากบัญชีเงินตราต่างประเทศแต่ละประเภทของแต่ละธนาคาร คลิกที่นี่

** ธนาคารแต่ละแห่งจะคิดค่าธรรมเนียมแตกต่างกันออกไป โดยส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับวิธีการฝากเข้าและถอนออกจากบัญชี

FCD ใช้อย่างไร
ขั้นตอนขอรับบริการ FCD

%d bloggers like this: