GOLD.in.th
ราคาทองวันนี้ ข่าวสาร วิเคราะห์ ทองคำ
เพิ่มเพื่อน

เพิ่มเพื่อนบัญชีทางการของเราเพื่อรับข่าวสารล่าสุด

บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 5 ต.ค.64 by TDC

362

- Advertisement -

- Advertisement -

โดย : บริษัท ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด

ตลาดหุ้นยังอยู่ในช่วงปรับฐาน ซึ่งปัจจัยหลักยังมาจากความกังวลเรื่อง Bond yield
ที่ปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ประกอบกับความกังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่อาจจะยาวนานกว่าที่คิด เป็นงูกินหางระหว่างกัน ซึ่งอัตราเงินเฟ้อที่กำลังเกิดขึ้นนั้นมองว่าเกิดจากทางฝั่ง Supply มากกว่า Demand ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงอยู่แล้วเจอปัญหากับราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นอีก สำหรับทิศทางทองคำมองกลับมาทดสอบ $1750อีกครั้งหนึ่งหากไม่หลุดในรอบนี้มองว่า ราคามีโอกาสฟื้นตัวกลับในระยะกลาง

- Advertisement -

Comments
Loading...