GOLD.in.th
ราคาทองวันนี้ ข่าวสาร วิเคราะห์ ทองคำ

บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 24 มิ.ย.65 by CAF

240

- Advertisement -

โดย : บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)

Reasons  FED ส่งสัญญาณกดเงินเฟ้อ กระทบต่อการจ้างงาน

นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ได้แถลงต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงินประจำสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯว่า ความมุ่งมั่นของเฟดในการควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่ระดับสูงสุดในรอบ 40 ปีนั้น “ไม่มีเงื่อนไข” แต่ก็จะมาพร้อมกับความเสี่ยงที่การว่างงานจะเพิ่มสูงขึ้น มองว่าที่ต้องส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย เพราะเงินเฟ้อพุ่งขึ้นมากกว่า 3 เท่าจากเป้าหมายของเฟดที่ระดับ 2% ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันต่อราคาทองคำ

Day Trade

GOM22  Hold Short  เป้า 1,810-1,820 จุด Stop 1,856

- Advertisement -

GF10Q22 ไม่เข้าสถานะ

Trend Trade   ใช้ราคาปิดสิ้นวัน

GOM22  Hold Short  จุด Stop 1,856 (14 มิ.ย. 65)

GF10M22 Hold Long จุด Stop 30,840 (7 มิ.ย. 65)

GF10Q22 Hold Long จุด Stop 30,880 (16 มิ.ย. 65)

- Advertisement -

Comments
Loading...