ธันวาคม 6, 2021

GOLD.in.th

ราคาทองวันนี้ ข่าวสารเพื่อการลงทุน "ทองคำ"

ทั้งนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญตลาดทองคำ มองราคาทองจะปรับตัวสูงขึ้นในสัปดาห์หน้า|KITCO 23-27 ธ.ค.62|

Spread the love

ที่มา : KITCO.com

จากการสำรวจ Kitco News gold survey ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์จำนวน 17 ราย เข้ามามีส่วนร่วมในการตอบแบบสอบถาม Wall Street survey ในจำนวนนี้ มี 9 ราย หรือ 53% คาดการณ์ราคาทองคำจะปรับตัวสูงขึ้นในสัปดาห์หน้า โดยผู้ตอบจำนวน 7 ราย หรือคิดเป็น 41% คาดว่าราคาทองคำจะปรับตัวลดลง ในขณะที่ 1 ราย หรือเทียบเป็น 6% คาดว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือ sideway

ในขณะเดียวกัน 677 นักลงทุนผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นออนไลน์ใน Main Street poll มีจำนวน 383 คน หรือคิดเป็น 57% คาดว่าราคาทองคำจะปรับตัวสูงขึ้นในสัปดาห์หน้า และ 156 คน หรือคิดเป็น 23% คาดว่าราคาทองคำจะร่วงลง ส่วนที่เหลือ 138 คน หรือคิดเป็น 20% คาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนตัว sideway

%d bloggers like this: