Primary tabs

บทความ : ลงทุนแบบ "Proactive Investors"

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน เมื่อสัปดาห์ก่อนได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนที่เป็นนักลงทุน โดยพูดคุยกันเรื่องผลการดำเนินงานของกองทุนที่เป็นแบบ active และ passive ในช่วงตลาดแบบปัจจุบันลุกลามข้ามไปคุยถึงเรื่องของรูปแบบการลงทุนทั้งแบบ VI และรูปแบบอื่น ๆ การลงทุนรูปแบบหนึ่งซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจคือแนวทางการลงทุนเชิงรุกหรือ “proactive investors” ซึ่งไม่ใช่แนวทางที่ใหม่แต่อย่างใดครับเพียงแต่ในการปฏิบัติจริงนั้นดูจะค่อนข้างใช้พลังงานมากสักหน่อย วันนี้ผมจึงขอขยายความแนวคิดนี้ส่วนจะเหมาะหรือไม่เหมาะกับท่านคงต้องพิจารณาองค์ประกอบอีกครั้งครับ ซึ่งการลงทุนแบบนี้จะเน้นการเลือกช่องทางการลงทุนที่เหมาะกับโอกาสและจังหวะของตลาดผู้ลงทุนอาจจะต้องมีเวลาในการติดตามตลาดรวมถึงข่าวสารอยู่พอสมควรแต่มีความต่างจากการลงทุนแบบ day trade นะครับโดยการลงทุนแบบ “proactive investors” ในตัวแนวคิดประกอบด้วยหลายองค์ประกอบด้วยกันครับแต่ผมขอสรุปเป็นหลักใหญ่ใจความเป็น 4 ประเด็นดังนี้ครับ

1. รอบรู้การลงทุน หมายถึงความรู้ความเข้าใจในการลงทุนหลายประเภทเช่น ตราสารทุน สินค้าโภคภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เงินฝาก รวมถึงเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงอย่างอนุพันธ์ทางการเงิน นอกเหนือจากนี้แล้วยังหมายรวมถึงความรู้ความเข้าใจในการบริหารเงินลงทุนและวัตถุประสงค์ของการลงทุนเพื่อให้สามารถที่จะเลือกสรรปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเป้าหมายของการลงทุน

2. เข้าใจและยอมรับตลาดได้ หมายถึงความเข้าใจต่อการเคลื่อนไหวของตลาด เข้าใจว่าตลาดมีขึ้นมีลงและยอมรับต่อการขึ้นลงนั้นได้ซึ่งหลายครั้งของการขึ้นลงตลาดอาจจะไม่สอดคล้องกับสามัญสำนึกของเราสักเท่าไหร คนที่อยู่ในตลาดมายาวนานจะเข้าใจว่าไม่สำคัญว่าเราเข้าใจอย่างไรสำคัญที่คนส่วนใหญ่เข้าใจอย่างไรการซื้อขายจะ “แห่” ไปตามกัน เรามีหน้าที่ที่จะเรียนรู้ว่าตลาดอยู่ในสภาวะแบบใดและควรจะตอบรับต่อตลาดอย่างไร

3. มีความยืดหยุ่นสูง หมายถึงความสามารถในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการลงทุนรวมถึงสินทรัพย์ในการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาพตลาด ไม่ยึดติดกับหุ้นหรือสินทรัพย์เดิม ๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่พบบ่อยสำหรับนักลงทุนบางกลุ่ม ตัวอย่างเช่นนักลงทุนในทองคำก็มักจะลงทุนแต่เฉพาะทองคำ และที่สำคัญต้องเข้าใจว่าในบางโอกาสกลยุทธ์ในการลงทุนอาจจะหมายถึงการไม่ลงทุนได้เช่นกัน ถ้าตลาดไม่อำนวย

4. ไม่หยุดที่จะพัฒนา ความสำเร็จของนักลงทุนแบบ proactive จะวัดจากความสามารถในการเลือกสรรและการอ่านสภาวะตลาดซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาความรู้เพื่อให้เท่าทันต่อตลาดการลงทุนที่ก้าวไปข้างหน้าทุกวัน ดังนั้นการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องจึงถือเป็นหัวใจสำคัญ
จะเห็นว่าแนวคิดของการเป็นนักลงทุนแบบ proactive investors ไม่ใช่เรื่องที่แปลกใหม่แต่ประการใด เพียงแต่ในขั้นของการปฎิบัติอาจจะดูยากสักหน่อย แต่ผมเชื่อว่าถ้าความตั้งใจเรามีมากพอ เราจะไม่ถามตัวเองว่าทำไมเราต้องเหนื่อยกับการลงทุนขนาดนี้ แต่เราจะถามตัวเองว่าเราจะเรียนรู้และเข้าใจข้อมูลทั้งหมดนี้ได้อย่างไร ท้ายสุดนี้สำหรับท่านที่ต้องการเพิ่มพูลทักษะในการลงทุนผ่านการวิเคราะห์ทางเทคนิค บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด เปิดหลักสัมมนาการวิเคราะห์ทางเทคนิค (ภาคปฏิบัติ) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ในเดือนกันยายนนี้ผมเปิดหลักสูตรในการวิเคราะห์การลงทุนกลุ่มอสังหาฯ อย่างการวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกลุ่มนี้และกลยุทธ์ในการสร้างโอกาสในการลงทุนอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอสังหาฯ สามารถสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนได้ผ่านทาง 02-673-9911 ต่อ 250-1 วันนี้ลากันไปก่อนครับ

โดย กมลธัญ พรไพศาลวิจิต

ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด
www.gtwm.co.th

About the Author
admin's picture

admin

สวัสดีครับ...หุหุ