วิเคราะห์ทางเทคนิค Forex

Subscribe to วิเคราะห์ทางเทคนิค Forex feed
Updated: 39 min 40 sec ago

วิเคราะห์ EUR/USD 21 ก.พ.18 11:39

4 hours 52 min ago

EUR/USD การซื้อขายระหว่างวัน: เหนือแนวต้านขาลง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.2380

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.2380 เป้าหมายต่อไปที่ 1.2300 และ 1.2260

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.2380 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.2410 และ 1.2435 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ไม่มีทิศทางการเคลื่อนที่ของราคาขึ้น

แนวรับและแนวต้าน:
1.2435
1.2410
1.2380
1.2331 สุดท้าย
1.2300
1.2260
1.2230

Tags: วิเคราะห์EUR/USD

วิเคราะห์ GBP/USD 21 ก.พ.18 11:38

4 hours 53 min ago

GBP/USD การซื้อขายระหว่างวัน: ยังคงเป็นมุมมองเชิงบวก
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.3960

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.3960 เป้าหมายต่อไปที่ 1.4030 และ 1.4075

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.3960 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.3930 และ 1.3900 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: แม้จะไม่สามารถยอมรับความต่อเนื่องของราคายืนได้ แต่ก็ควรจะจำกัดขอบเขต

แนวรับและแนวต้าน:
1.4115
1.4075
1.4030
1.3987 สุดท้าย
1.3960
1.3930
1.3900

Tags: วิเคราะห์GBP/USD

วิเคราะห์ USD/JPY 21 ก.พ.18 11:36

4 hours 54 min ago

USD/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่เหนือแนวรับขาขึ้น
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 107.20

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 107.20 เป้าหมายต่อไปที่ 108.40 และ 108.90

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 107.20 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 106.70 และ 106.45 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นใหม่

แนวรับและแนวต้าน:
109.30
108.90
108.40
107.86 สุดท้าย
107.20
106.70
106.45

Tags: วิเคราะห์USD/JPY

วิเคราะห์ USD/CHF 21 ก.พ.18 11:34

4 hours 56 min ago

USD/CHF การซื้อขายระหว่างวัน: แนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.9325

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.9325 เป้าหมายต่อไปที่ 0.9410 และ 0.9450

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.9325 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.9295 และ 0.9260 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI อยู่ในช่วงขาขึ้นและทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน:
0.9500
0.9450
0.9410
0.9373 สุดท้าย
0.9325
0.9295
0.9260

Tags: วิเคราะห์USD/CHF

วิเคราะห์ AUD/USD 21 ก.พ.18 11:33

4 hours 58 min ago

AUD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: เหนือแนวต้านขาลง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.7905

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 0.7905 เป้าหมายต่อไปที่ 0.7825 และ 0.7795

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 0.7905 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 0.7930 และ 0.7965 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ถูกจำกัดด้วยเส้นแนวโน้มลบสะสม

แนวรับและแนวต้าน:
0.7965
0.7930
0.7905
0.7857 สุดท้าย
0.7825
0.7795
0.7770

Tags: วิเคราะห์AUD/USD

วิเคราะห์ NZD/USD 21 ก.พ.18 11:31

4 hours 59 min ago

NZD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: ตั้งเป้าที่ 0.7305
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.7375

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 0.7375 เป้าหมายต่อไปที่ 0.7305 และ 0.7280

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 0.7375 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 0.7410 และ 0.7440 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ไม่มีทิศทางการเคลื่อนที่ของราคาขึ้น

แนวรับและแนวต้าน:
0.7440
0.7410
0.7375
0.7332 สุดท้าย
0.7305
0.7280
0.7260

Tags: วิเคราะห์NZD/USD

วิเคราะห์ USD/CAD 21 ก.พ.18 11:30

5 hours 1 min ago

USD/CAD การซื้อขายระหว่างวัน: 1.2665 แบบสมเหตุสมผล
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.2600

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.2600 เป้าหมายต่อไปที่ 1.2665 และ 1.2700

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.2600 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.2550 และ 1.2525 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ได้รับการสนับสนุนจากเส้นแนวโน้มขาขึ้น

แนวรับและแนวต้าน:
1.2735
1.2700
1.2665
1.2659 สุดท้าย
1.2600
1.2550
1.2525

Tags: วิเคราะห์USD/CAD

วิเคราะห์ GBP/JPY 21 ก.พ.18 11:28

5 hours 2 min ago

GBP/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่เหนือแนวรับขาขึ้น
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 149.90

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 149.90 เป้าหมายต่อไปที่ 151.25 และ 151.70

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 149.90 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 149.45 และ 148.80 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ได้รับการสนับสนุนจากเส้นแนวโน้มขาขึ้น

แนวรับและแนวต้าน:
152.20
151.70
151.25
150.75 สุดท้าย
149.90
149.45
148.80

Tags: วิเคราะห์GBP/JPY

วิเคราะห์ EUR/JPY 21 ก.พ.18 11:27

5 hours 4 min ago

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: สูงขึ้นต่อเนื่อง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 132.50

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 132.50 เป้าหมายต่อไปที่ 133.15 และ 133.40

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 132.50 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 132.25 และ 131.95 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI อยู่ในช่วงขาขึ้นและทำให้เกิดแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน:
133.65
133.40
133.15
132.92 สุดท้าย
132.50
132.25
131.95

Tags: วิเคราะห์EUR/JPY

วิเคราะห์ NZD/USD 20 ก.พ.18 10:58

Tue, 02/20/2018 - 10:58

NZD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: เหนือแนวต้านขาลง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.7410

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 0.7410 เป้าหมายต่อไปที่ 0.7315 และ 0.7270

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 0.7410 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 0.7440 และ 0.7480 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ทะลุผ่านลงไปที่ระดับ 30

แนวรับและแนวต้าน:
0.7480
0.7440
0.7410
0.7352 สุดท้าย
0.7315
0.7270
0.7240

Tags: วิเคราะห์NZD/USD

วิเคราะห์ USD/CAD 20 ก.พ.18 10:53

Tue, 02/20/2018 - 10:53

USD/CAD การซื้อขายระหว่างวัน: เป้าหมายที่ 1.2590
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.2525

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.2525 เป้าหมายต่อไปที่ 1.2590 และ 1.2620

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.2525 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.2490 และ 1.2445 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นใหม่

แนวรับและแนวต้าน:
1.2650
1.2620
1.2590
1.2578 สุดท้าย
1.2525
1.2490
1.2445

Tags: วิเคราะห์USD/CAD

วิเคราะห์ GBP/JPY 20 ก.พ.18 10:51

Tue, 02/20/2018 - 10:52

GBP/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: แนวต้านระยะสั้นสำคัญที่ 149.50
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 149.50

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 149.50 เป้าหมายต่อไปที่ 148.75 และ 148.40

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 149.50 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 149.90 และ 150.20 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: หากแนวต้านที่ 149.50 ยังไม่เลยขึ้นไป ความเสี่ยงที่จะทะลุต่ำกว่า 148.75 ยังคงสูงอยู่

แนวรับและแนวต้าน:
150.20
149.90
149.50
149.16 สุดท้าย
148.75
148.40
147.95

Tags: วิเคราะห์GBP/JPY

วิเคราะห์ EUR/JPY 20 ก.พ.18 10:50

Tue, 02/20/2018 - 10:50

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: ยังคงเป็นมุมมองเชิงบวก
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 131.95

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 131.95 เป้าหมายต่อไปที่ 132.60 และ 132.85

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 131.95 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 131.70 และ 131.40 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: มีการสร้างฐานแนวรับที่ 131.95 และช่วยให้เกิดเสถียรภาพชั่วคราว

แนวรับและแนวต้าน:
133.15
132.85
132.60
132.20 สุดท้าย
131.95
131.70
131.40

Tags: วิเคราะห์EUR/JPY

วิเคราะห์ EUR/USD 19 ก.พ.18 10:40

Mon, 02/19/2018 - 10:40

EUR/USD การซื้อขายระหว่างวัน: แนวต้านระยะสั้นสำคัญที่ 1.2480
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.2480

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.2480 เป้าหมายต่อไปที่ 1.2400 และ 1.2360

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.2480 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.2520 และ 1.2555 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: แม้จะไม่สามารถยอมรับการดีดกลับทางเทคนิคต่อเนื่องได้ แต่ก็ควรจะจำกัดขอบเขต

แนวรับและแนวต้าน:
1.2555
1.2520
1.2480
1.2433 สุดท้าย
1.2400
1.2360
1.2310

Tags: วิเคราะห์EUR/USD

วิเคราะห์ GBP/USD 19 ก.พ.18 10:36

Mon, 02/19/2018 - 10:37

GBP/USD การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่ภายใต้แรงกดดัน
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.4075

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.4075 เป้าหมายต่อไปที่ 1.3995 และ 1.3955

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.4075 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.4115 และ 1.4145 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: แนวโน้มขาขึ้นอาจถูกจำกัดด้วยแรงต้านทานที่ 1.4075

แนวรับและแนวต้าน:
1.4145
1.4115
1.4075
1.4048 สุดท้าย
1.3995
1.3955
1.3920

Tags: วิเคราะห์GBP/USD

วิเคราะห์ USD/JPY 19 ก.พ.18 10:00

Mon, 02/19/2018 - 10:00

USD/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: แนวโน้มขาขึ้นมีจำกัด
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 105.90

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 105.90 เป้าหมายต่อไปที่ 106.80 และ 107.20

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 105.90 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 105.50 และ 105.00 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: มีการสร้างฐานแนวรับที่ 105.90 และช่วยให้เกิดเสถียรภาพชั่วคราว

แนวรับและแนวต้าน:
107.55
107.20
106.80
106.15 สุดท้าย
105.90
105.50
105.00

Tags: วิเคราะห์USD/JPY

วิเคราะห์ USD/CHF 19 ก.พ.18 09:58

Mon, 02/19/2018 - 09:59

USD/CHF การซื้อขายระหว่างวัน: ยังคงเป็นมุมมองเชิงบวก
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.9230

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.9230 เป้าหมายต่อไปที่ 0.9290 และ 0.9320

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.9230 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.9205 และ 0.9185 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: การทะลุผ่านเหนือระดับ 0.9230 ขึ้นไปเป็นสัญญาณบวกที่เปิดโอกาสให้ไปอยู่ที่ 0.9290 ได้

แนวรับและแนวต้าน:
0.9355
0.9320
0.9290
0.9265 สุดท้าย
0.9230
0.9205
0.9185

Tags: วิเคราะห์USD/CHF

วิเคราะห์ AUD/USD 19 ก.พ.18 09:57

Mon, 02/19/2018 - 09:57

AUD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: ระมัดระวัง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.7945

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 0.7945 เป้าหมายต่อไปที่ 0.7885 และ 0.7855

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 0.7945 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 0.7970 และ 0.7990 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: ตัวชี้วัดทางเทคนิคของการซื้อขายระหว่างวันมีทั้งบวกและลบคละกัน และแสดงถึงความระมัดระวัง

แนวรับและแนวต้าน:
0.7990
0.7970
0.7945
0.7933 สุดท้าย
0.7885
0.7855
0.7825

Tags: วิเคราะห์AUD/USD

วิเคราะห์ USD/CAD 19 ก.พ.18 09:46

Mon, 02/19/2018 - 09:55

USD/CAD การซื้อขายระหว่างวัน: มุมมองเชิงบวกสูงกว่า 1.2505
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.2505

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.2505 เป้าหมายต่อไปที่ 1.2570 และ 1.2600

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.2505 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.2475 และ 1.2445 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: แม้จะไม่สามารถยอมรับความต่อเนื่องของราคายืนได้ แต่ก็ควรจะจำกัดขอบเขต

แนวรับและแนวต้าน:
1.2635
1.2600
1.2570
1.2527 สุดท้าย
1.2505
1.2475
1.2445

Tags: วิเคราะห์USD/CAD

วิเคราะห์ NZD/USD 19 ก.พ.18 09:45

Mon, 02/19/2018 - 09:45

NZD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: ระมัดระวัง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.7415

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 0.7415 เป้าหมายต่อไปที่ 0.7365 และ 0.7335

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 0.7415 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 0.7440 และ 0.7480 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: ตัวชี้วัดทางเทคนิคของการซื้อขายระหว่างวันมีทั้งบวกและลบคละกัน และแสดงถึงความระมัดระวัง

แนวรับและแนวต้าน:
0.7480
0.7440
0.7415
0.7405 สุดท้าย
0.7365
0.7335
0.7300

Tags: วิเคราะห์NZD/USD

Pages