Investing.comForex Charts powered by Investing.com

วิเคราะห์ทางเทคนิค Forex

Subscribe to วิเคราะห์ทางเทคนิค Forex feed
Updated: 32 min 19 sec ago

วิเคราะห์ EUR/USD 27 มิ.ย.2560 10:43

8 hours 32 min ago

EUR/USD การซื้อขายระหว่างวัน: แนวต้านระยะสั้นสำคัญที่ 1.1200
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.1200

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.1200 เป้าหมายต่อไปที่ 1.1170 และ 1.1160

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.1200 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.1215 และ 1.1230 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: แม้จะไม่สามารถยอมรับการดีดกลับทางเทคนิคต่อเนื่องได้ แต่ก็ควรจะจำกัดขอบเขต

แนวรับและแนวต้าน:
1.1230 *
1.1215 **
1.1200 **
1.1186 สุดท้าย
1.1170 ***
1.1160 **
1.1140 **

Tags: วิเคราะห์EUR/USD

วิเคราะห์ GBP/USD 27 มิ.ย.2560 10:41

8 hours 33 min ago

GBP/USD การซื้อขายระหว่างวัน: มุมมองเชิงบวกสูงกว่า 1.2705
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.2705

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.2705 เป้าหมายต่อไปที่ 1.2740 และ 1.2760

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.2705 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.2680 และ 1.2650 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: มีการสร้างฐานแนวรับที่ 1.2705 และช่วยให้เกิดเสถียรภาพชั่วคราว

แนวรับและแนวต้าน:
1.2785
1.2760
1.2740
1.2722 สุดท้าย
1.2705
1.2680
1.2650

Tags: วิเคราะห์GBP/USD

วิเคราะห์ USD/JPY 27 มิ.ย.2560 10:40

8 hours 34 min ago

USD/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: แนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 111.55

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 111.55 เป้าหมายต่อไปที่ 112.25 และ 112.55

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 111.55 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 111.35 และ 111.15 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI อยู่ในช่วงขาขึ้นและทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน:
112.80 *
112.55 **
112.25 ***
111.96 สุดท้าย
111.55 ***
111.35 *
111.15 *

Tags: วิเคราะห์USD/JPY

วิเคราะห์ USD/CHF 27 มิ.ย.2560 10:39

8 hours 35 min ago

USD/CHF การซื้อขายระหว่างวัน: มุ่งไปที่ 0.9735
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.9695

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.9695 เป้าหมายต่อไปที่ 0.9735 และ 0.9750

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.9695 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.9680 และ 0.9665 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ได้รับการสนับสนุนจากเส้นแนวโน้มขาขึ้น

แนวรับและแนวต้าน:
0.9765
0.9750
0.9735
0.9721 สุดท้าย
0.9695
0.9680
0.9665

Tags: วิเคราะห์USD/CHF

วิเคราะห์ AUD/USD 27 มิ.ย.2560 10:38

8 hours 36 min ago

AUD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: ยังคงเป็นมุมมองเชิงบวก
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.7560

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.7560 เป้าหมายต่อไปที่ 0.7600 และ 0.7620

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.7560 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.7550 และ 0.7535 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ไม่มีทิศทางการเคลื่อนที่ของราคาลง

แนวรับและแนวต้าน:
0.7635
0.7620
0.7600
0.7584 สุดท้าย
0.7560
0.7550
0.7535

Tags: วิเคราะห์AUD/USD

วิเคราะห์ NZD/USD 27 มิ.ย.2560 10:37

8 hours 37 min ago

NZD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: แนวต้านระยะสั้นสำคัญที่ 0.7295
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.7295

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 0.7295 เป้าหมายต่อไปที่ 0.7260 และ 0.7245

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 0.7295 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 0.7310 และ 0.7330 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: แนวโน้มขาขึ้นอาจถูกจำกัดด้วยแรงต้านทานที่ 0.7295

แนวรับและแนวต้าน:
0.7330 **
0.7310 **
0.7295 ***
0.7287 สุดท้าย
0.7260 **
0.7245 **
0.7230 **

Tags: วิเคราะห์NZD/USD

วิเคราะห์ USD/CAD 27 มิ.ย.2560 10:36

8 hours 39 min ago

USD/CAD การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่เหนือแนวรับขาขึ้น
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.3235

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.3235 เป้าหมายต่อไปที่ 1.3275 และ 1.3310

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.3235 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.3210 และ 1.3185 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นใหม่

แนวรับและแนวต้าน:
1.3335 *
1.3310 *
1.3275 ***
1.3254 สุดท้าย
1.3235 **
1.3210 **
1.3185 **

Tags: วิเคราะห์USD/CAD

วิเคราะห์ USD/CAD 27 มิ.ย.2560 10:34

8 hours 41 min ago

USD/CAD การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่เหนือแนวรับขาขึ้น
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.3235

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.3235 เป้าหมายต่อไปที่ 1.3275 และ 1.3310

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.3235 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.3210 และ 1.3185 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นใหม่

แนวรับและแนวต้าน:
1.3335 *
1.3310 *
1.3275 ***
1.3254 สุดท้าย
1.3235 **
1.3210 **
1.3185 **

Tags: วิเคราะห์USD/CAD

วิเคราะห์ EUR/JPY 27 มิ.ย.2560 10:32

8 hours 42 min ago

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่เหนือแนวรับขาขึ้น
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 124.70

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 124.70 เป้าหมายต่อไปที่ 125.50 และ 125.80

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 124.70 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 124.45 และ 124.15 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI มีทิศทางดี

แนวรับและแนวต้าน:
126.15
125.80
125.50
125.26 สุดท้าย
124.70
124.45
124.15

Tags: วิเคราะห์EUR/JPY

วิเคราะห์ EUR/USD 26 มิ.ย.2560 10:25

Mon, 06/26/2017 - 10:25

EUR/USD การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่เหนือแนวรับขาขึ้น
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.1175

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.1175 เป้าหมายต่อไปที่ 1.1210 และ 1.1230

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.1175 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.1160 และ 1.1140 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: แม้จะไม่สามารถยอมรับความต่อเนื่องของราคายืนได้ แต่ก็ควรจะจำกัดขอบเขต

แนวรับและแนวต้าน:
1.1245 ***
1.1230 ***
1.1210 ***
1.1192 สุดท้าย
1.1175 ***
1.1160 ***
1.1140 ***

Tags: วิเคราะห์EUR/USD

วิเคราะห์ GBP/USD 26 มิ.ย.2560 10:24

Mon, 06/26/2017 - 10:23

GBP/USD การซื้อขายระหว่างวัน: จับตาดู 1.2750
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.2705

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.2705 เป้าหมายต่อไปที่ 1.2750 และ 1.2785

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.2705 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.2680 และ 1.2650 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นใหม่

แนวรับและแนวต้าน:
1.2815
1.2785
1.2750
1.2745 สุดท้าย
1.2705
1.2680
1.2650

Tags: วิเคราะห์GBP/USD

วิเคราะห์ USD/JPY 26 มิ.ย.2560 10:23

Mon, 06/26/2017 - 10:22

USD/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: แนวต้านระยะสั้นสำคัญที่ 111.45
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 111.45

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 111.45 เป้าหมายต่อไปที่ 111.05 และ 110.85

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 111.45 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 111.75 และ 112.10 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: หากแนวต้านที่ 111.45 ยังไม่เลยขึ้นไป ความเสี่ยงที่จะทะลุต่ำกว่า 111.05 ยังคงสูงอยู่

แนวรับและแนวต้าน:
112.10 **
111.75 ***
111.45 ***
111.28 สุดท้าย
111.05 ***
110.85 ***
110.60 ***

Tags: วิเคราะห์USD/JPY

วิเคราะห์ USD/CHF 26 มิ.ย.2560 10:22

Mon, 06/26/2017 - 10:21

USD/CHF การซื้อขายระหว่างวัน: ถูกจำกัดด้วยเส้นแนวโน้มเชิงลบ
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.9715

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 0.9715 เป้าหมายต่อไปที่ 0.9670 และ 0.9655

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 0.9715 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 0.9735 และ 0.9750 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: หาก 0.9715 ยังคงเป็นแนวต้าน คาดหมายว่าจะเกิดราคาที่แกว่งตัวแบบผันผวนที่มีมุมมองเชิงลบ

แนวรับและแนวต้าน:
0.9750 **
0.9735 ***
0.9715 ***
0.9697 สุดท้าย
0.9670 ***
0.9655 **
0.9635 ***

Tags: วิเคราะห์USD/CHF

วิเคราะห์ NZD/USD 26 มิ.ย.2560 10:21

Mon, 06/26/2017 - 10:20

NZD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: ระมัดระวัง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.7270

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.7270 เป้าหมายต่อไปที่ 0.7300 และ 0.7320

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.7270 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.7250 และ 0.7230 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: ตัวชี้วัดทางเทคนิคของการซื้อขายระหว่างวันมีทั้งบวกและลบคละกัน และแสดงถึงความระมัดระวัง

แนวรับและแนวต้าน:
0.7340 **
0.7320 ***
0.7300 ***
0.7274 สุดท้าย
0.7270 ***
0.7250 ***
0.7230 ***

Tags: วิเคราะห์NZD/USD

วิเคราะห์ AUD/USD 26 มิ.ย.2560 10:20

Mon, 06/26/2017 - 10:19

AUD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: ยังคงเป็นมุมมองเชิงบวก
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.7550

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.7550 เป้าหมายต่อไปที่ 0.7580 และ 0.7600

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.7550 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.7535 และ 0.7520 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: แม้จะไม่สามารถยอมรับความต่อเนื่องของราคายืนได้ แต่ก็ควรจะจำกัดขอบเขต

แนวรับและแนวต้าน:
0.7620
0.7600
0.7580
0.7567 สุดท้าย
0.7550
0.7535
0.7520

Tags: วิเคราะห์AUD/USD

วิเคราะห์ USD/CAD 26 มิ.ย.2560 10:19

Mon, 06/26/2017 - 10:18

USD/CAD การซื้อขายระหว่างวัน: ยังคงเป็นมุมมองเชิงบวก
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.3240

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.3240 เป้าหมายต่อไปที่ 1.3280 และ 1.3310

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.3240 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.3210 และ 1.3185 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: แม้จะไม่สามารถยอมรับความต่อเนื่องของราคายืนได้ แต่ก็ควรจะจำกัดขอบเขต

แนวรับและแนวต้าน:
1.3335 ***
1.3310 ***
1.3280 ***
1.3259 สุดท้าย
1.3240 ***
1.3210 ***
1.3185 **

Tags: วิเคราะห์USD/CAD

วิเคราะห์ GBP/JPY 26 มิ.ย.2560 10:17

Mon, 06/26/2017 - 10:17

GBP/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: สูงขึ้นต่อเนื่อง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 141.20

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 141.20 เป้าหมายต่อไปที่ 142.30 และ 142.70

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 141.20 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 140.85 และ 140.40 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นใหม่

แนวรับและแนวต้าน:
143.00
142.70
142.30
141.89 สุดท้าย
141.20
140.85
140.40

Tags: วิเคราะห์GBP/JPY

วิเคราะห์ EUR/JPY 26 มิ.ย.2560 10:16

Mon, 06/26/2017 - 10:16

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: ยังคงเป็นมุมมองเชิงบวก
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 124.30

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 124.30 เป้าหมายต่อไปที่ 124.70 และ 124.95

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 124.30 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 124.10 และ 123.85 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ผสมกับช่วงขาขึ้น

แนวรับและแนวต้าน:
125.25
124.95
124.70
124.59 สุดท้าย
124.30
124.10
123.85

Tags: วิเคราะห์EUR/JPY

วิเคราะห์ USD/CHF 23 มิ.ย.2560 14:20

Fri, 06/23/2017 - 14:20

USD/CHF การซื้อขายระหว่างวัน: เหนือแนวต้านขาลง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.9730

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 0.9730 เป้าหมายต่อไปที่ 0.9700 และ 0.9680

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 0.9730 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 0.9750 และ 0.9770 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: การทะลุต่ำกว่า 0.9700 จะทำให้เกิดร่วงลงไปที่ 0.9680

แนวรับและแนวต้าน:
0.9770 **
0.9750 ***
0.9730 ***
0.9714 สุดท้าย
0.9700 ***
0.9680 **
0.9655 ***

Tags: วิเคราะห์USD/CHF

วิเคราะห์ EUR/JPY 23 มิ.ย.2560 14:19

Fri, 06/23/2017 - 14:19

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: แนวต้านระยะสั้นสำคัญที่ 124.45
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 124.45

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 124.45 เป้าหมายต่อไปที่ 123.85 และ 123.60

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 124.45 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 124.65 และ 124.95 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: หากแนวต้านที่ 124.45 ยังไม่เลยขึ้นไป ความเสี่ยงที่จะทะลุต่ำกว่า 123.85 ยังคงสูงอยู่

แนวรับและแนวต้าน:
124.95
124.65
124.45
124.13 สุดท้าย
123.85
123.60
123.30

Tags: วิเคราะห์EUR/JPY

Pages