วิเคราะห์ทางเทคนิค Forex

Subscribe to วิเคราะห์ทางเทคนิค Forex feed
Updated: 23 min 3 sec ago

วิเคราะห์ EUR/JPY 18 ม.ค.2560 12:37

2 hours 15 min ago

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: ดีดกลับต่อเนื่อง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 120.55

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 120.55 เป้าหมายต่อไปที่ 121.15 และ 121.40

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 120.55 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 120.25 และ 120.00 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: ในทางเทคนิค RSI อยู่เหนือบริเวณเป็นกลางที่ 50%

แนวรับและแนวต้าน:
121.65 *
121.40 *
121.15 ***
120.86 สุดท้าย
120.55 *
120.25 *
120.00 *

Tags: วิเคราะห์EUR/JPY

วิเคราะห์ GBP/JPY 18 ม.ค.2560 12:36

2 hours 16 min ago

GBP/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: ระมัดระวัง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 139.30

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 139.30 เป้าหมายต่อไปที่ 140.00 และ 140.55

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 139.30 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 138.55 และ 137.90 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: มีการสร้างฐานแนวรับที่ 139.30 และช่วยให้เกิดเสถียรภาพชั่วคราว

แนวรับและแนวต้าน:
141.00 **
140.55 ***
140.00 **
139.44 สุดท้าย
139.30 ***
138.55 **
137.90 **

Tags: วิเคราะห์GBP/JPY

วิเคราะห์ USD/CAD 18 ม.ค.2560 12:35

2 hours 18 min ago

USD/CAD การซื้อขายระหว่างวัน: แนวต้านระยะสั้นสำคัญที่ 1.3090
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.3090

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.3090 เป้าหมายต่อไปที่ 1.3035 และ 1.3000

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.3090 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.3120 และ 1.3160 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: แม้จะไม่สามารถยอมรับการดีดกลับทางเทคนิคต่อเนื่องได้ แต่ก็ควรจะจำกัดขอบเขต

แนวรับและแนวต้าน:
1.3160 **
1.3120 ***
1.3090 ***
1.3064 สุดท้าย
1.3035 ***
1.3000 ***
1.2960 **

Tags: วิเคราะห์USD/CAD

วิเคราะห์ NZD/USD 19 ม.ค.2560 12:33

2 hours 19 min ago

NZD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: ยังคงเป็นมุมมองเชิงบวก
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.7180

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.7180 เป้าหมายต่อไปที่ 0.7220 และ 0.7250

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.7180 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.7140 และ 0.7110 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: ในทางเทคนิค RSI อยู่เหนือบริเวณเป็นกลางที่ 50%

แนวรับและแนวต้าน:
0.7280 **
0.7250 **
0.7220 **
0.7204 สุดท้าย
0.7180 ***
0.7140 **
0.7110 *

Tags: วิเคราะห์NZD/USD

วิเคราะห์ AUD/USD 18 ม.ค.2560 12:32

2 hours 20 min ago

AUD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: มุมมองเชิงบวกสูงกว่า 0.7530
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.7530

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.7530 เป้าหมายต่อไปที่ 0.7570 และ 0.7590

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.7530 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.7510 และ 0.7485 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: ในทางเทคนิค RSI อยู่เหนือบริเวณเป็นกลางที่ 50%

แนวรับและแนวต้าน:
0.7605 *
0.7590 *
0.7570 **
0.7550 สุดท้าย
0.7530 ***
0.7510 *
0.7485 **

Tags: วิเคราะห์AUD/USD

วิเคราะห์ USD/CHF 18 ม.ค.2560 12:31

2 hours 21 min ago

USD/CHF การซื้อขายระหว่างวัน: แนวต้านระยะสั้นสำคัญที่ 1.0050
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.0050

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.0050 เป้าหมายต่อไปที่ 1.0010 และ 0.9990

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.0050 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.0080 และ 1.0120 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: หาก 1.0050 ยังคงเป็นแนวต้าน อาจมีแนวโน้มลดลงไปที่ 1.0010

แนวรับและแนวต้าน:
1.0120 **
1.0080 **
1.0050 ***
1.0027 สุดท้าย
1.0010 *
0.9990 **
0.9960 *

Tags: วิเคราะห์USD/CHF

วิเคราะห์ USD/JPY 18 ม.ค.2560 12:30

2 hours 22 min ago

USD/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: แนวต้านระยะสั้นสำคัญที่ 113.20
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 113.20

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 113.20 เป้าหมายต่อไปที่ 112.50 และ 112.00

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 113.20 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 113.60 และ 114.25 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: แนวโน้มขาขึ้นอาจถูกจำกัดด้วยแรงต้านทานที่ 113.20

แนวรับและแนวต้าน:
114.25 **
113.60 *
113.20 ***
113.05 สุดท้าย
112.50 *
112.00 *
111.60 *

Tags: วิเคราะห์USD/JPY

วิเคราะห์ GBP/USD 18 ม.ค.2560 12:28

2 hours 24 min ago

GBP/USD การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่ภายใต้แรงกดดัน
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.2415

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.2415 เป้าหมายต่อไปที่ 1.2275 และ 1.2225

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.2415 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.2490 และ 1.2550 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ไม่มีทิศทางการเคลื่อนที่ของราคาขึ้น

แนวรับและแนวต้าน:
1.2550 ***
1.2490 *
1.2415 **
1.2339 สุดท้าย
1.2275 ***
1.2225 **
1.2155 **

Tags: วิเคราะห์GBP/USD

วิเคราะห์ EUR/JPY 18 ม.ค.2560 11:26

3 hours 27 min ago

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: ปรับตัวดีขึ้น
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 120.55

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 120.55 เป้าหมายต่อไปที่ 121.15 และ 121.40

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 120.55 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 120.25 และ 120.00 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI เพิ่งแตะบริเวณเป็นกลางที่ 50% และกำลังปรับตัวดีขึ้น

แนวรับและแนวต้าน:
121.65 *
121.40 *
121.15 ***
120.90 สุดท้าย
120.55 *
120.25 *
120.00 *

Tags: วิเคราะห์EUR/JPY

วิเคราะห์ GBP/JPY 18 ม.ค.2560 11:24

3 hours 28 min ago

GBP/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: ระมัดระวัง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 139.30

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 139.30 เป้าหมายต่อไปที่ 140.15 และ 140.55

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 139.30 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 138.55 และ 137.90 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: มีการสร้างฐานแนวรับที่ 139.30 และช่วยให้เกิดเสถียรภาพชั่วคราว

แนวรับและแนวต้าน:
141.00 **
140.55 ***
140.15 **
139.49 สุดท้าย
139.30 ***
138.55 **
137.90 **

Tags: วิเคราะห์GBP/JPY

วิเคราะห์ USD/CAD 18 ม.ค.2560 11:23

3 hours 29 min ago

USD/CAD การซื้อขายระหว่างวัน: แนวต้านระยะสั้นสำคัญที่ 1.3090
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.3090

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.3090 เป้าหมายต่อไปที่ 1.3035 และ 1.3000

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.3090 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.3120 และ 1.3160 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: แม้จะไม่สามารถยอมรับการดีดกลับทางเทคนิคต่อเนื่องได้ แต่ก็ควรจะจำกัดขอบเขต

แนวรับและแนวต้าน:
1.3160 **
1.3120 ***
1.3090 ***
1.3067 สุดท้าย
1.3035 ***
1.3000 ***
1.2960 **

Tags: วิเคราะห์USD/CAD

วิเคราะห์ NZD/USD 18 ธ.ค.2559 11:22

3 hours 30 min ago

NZD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: ยังคงเป็นมุมมองเชิงบวก
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.7180

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.7180 เป้าหมายต่อไปที่ 0.7220 และ 0.7250

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.7180 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.7140 และ 0.7110 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: ในทางเทคนิค RSI อยู่เหนือบริเวณเป็นกลางที่ 50%

แนวรับและแนวต้าน:
0.7280 **
0.7250 **
0.7220 **
0.7203 สุดท้าย
0.7180 ***
0.7140 **
0.7110 *

Tags: วิเคราะห์NZD/USD

วิเคราะห์ AUD/USD 18 ม.ค.2560 11:21

3 hours 32 min ago

AUD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: มุมมองเชิงบวกสูงกว่า 0.7530
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.7530

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.7530 เป้าหมายต่อไปที่ 0.7570 และ 0.7590

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.7530 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.7510 และ 0.7485 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: แม้จะไม่สามารถยอมรับความต่อเนื่องของราคายืนได้ แต่ก็ควรจะจำกัดขอบเขต

แนวรับและแนวต้าน:
0.7605 *
0.7590 *
0.7570 **
0.7547 สุดท้าย
0.7530 ***
0.7510 *
0.7485 **

Tags: วิเคราะห์AUD/USD

วิเคราะห์ USD/CHF 18 ม.ค.2560 11:20

3 hours 33 min ago

USD/CHF การซื้อขายระหว่างวัน: แนวต้านระยะสั้นสำคัญที่ 1.0050
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.0050

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.0050 เป้าหมายต่อไปที่ 1.0010 และ 0.9990

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.0050 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.0080 และ 1.0120 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: หาก 1.0050 ยังคงเป็นแนวต้าน อาจมีแนวโน้มลดลงไปที่ 1.0010

แนวรับและแนวต้าน:
1.0120 **
1.0080 **
1.0050 ***
1.0029 สุดท้าย
1.0010 *
0.9990 **
0.9960 *

Tags: วิเคราะห์USD/CHF

วิเคราะห์ USD/JPY 18 ม.ค.2560 11:18

3 hours 34 min ago

USD/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: แนวต้านระยะสั้นสำคัญที่ 113.20
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 113.20

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 113.20 เป้าหมายต่อไปที่ 112.50 และ 112.00

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 113.20 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 113.60 และ 114.25 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: แนวโน้มขาขึ้นอาจถูกจำกัดด้วยแรงต้านทานที่ 113.20

แนวรับและแนวต้าน:
114.25 **
113.60 *
113.20 ***
113.04 สุดท้าย
112.50 *
112.00 *
111.60 *

Tags: วิเคราะห์USD/JPY

วิเคราะห์ GBP/USD 18 ม.ค.2560 11:17

3 hours 35 min ago

GBP/USD การซื้อขายระหว่างวัน: ขาลง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.2415

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.2415 เป้าหมายต่อไปที่ 1.2275 และ 1.2225

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.2415 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.2490 และ 1.2550 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI มีทิศทางไม่ดี

แนวรับและแนวต้าน:
1.2550 ***
1.2490 *
1.2415 **
1.2339 สุดท้าย
1.2275 ***
1.2225 **
1.2155 **

Tags: วิเคราะห์GBP/USD

วิเคราะห์ EUR/USD 18 ม.ค.2560 11:16

3 hours 37 min ago

EUR/USD การซื้อขายระหว่างวัน: มุมมองเชิงบวกสูงกว่า 1.0675
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.0675

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.0675 เป้าหมายต่อไปที่ 1.0715 และ 1.0750

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.0675 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.0645 และ 1.0610 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: แม้จะไม่สามารถยอมรับความต่อเนื่องของราคายืนได้ แต่ก็ควรจะจำกัดขอบเขต

แนวรับและแนวต้าน:
1.0780 **
1.0750 **
1.0715 **
1.0695 สุดท้าย
1.0675 ***
1.0645 *
1.0610 *

Tags: วิเคราะห์EUR/USD

วิเคราะห์ GBP/JPY 18 ม.ค.2560 09:43

5 hours 9 min ago

GBP/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: แนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 139.30

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 139.30 เป้าหมายต่อไปที่ 140.15 และ 140.55

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 139.30 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 138.55 และ 137.90 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: ในทางเทคนิค RSI อยู่เหนือบริเวณเป็นกลางที่ 50%

แนวรับและแนวต้าน:
141.00 **
140.55 ***
140.15 **
139.82 สุดท้าย
139.30 ***
138.55 **
137.90 **

Tags: วิเคราะห์GBP/JPY

วิเคราะห์ EUR/JPY 17 ม.ค.2560 10:17

Tue, 01/17/2017 - 10:17

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: แนวต้านระยะสั้นสำคัญที่ 121.25
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 121.25

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 121.25 เป้าหมายต่อไปที่ 120.75 และ 120.30

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 121.25 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 121.70 และ 122.00 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: แนวโน้มขาขึ้นอาจถูกจำกัดด้วยแรงต้านทานที่ 121.25

แนวรับและแนวต้าน:
122.00 *
121.70 *
121.25 ***
121.06 สุดท้าย
120.75 *
120.30 *
120.00 *

Tags: วิเคราะห์EUR/JPY

วิเคราะห์ GBP/JPY 17 ม.ค.2560 10:15

Tue, 01/17/2017 - 10:15

GBP/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: แนวต้านระยะสั้นสำคัญที่ 137.90
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 137.90

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 137.90 เป้าหมายต่อไปที่ 137.05 และ 136.60

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 137.90 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 138.45 และ 138.95 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: ขณะนี้ดัชนีอยู่ในบริเวณแนวต้านสำคัญที่ 137.90

แนวรับและแนวต้าน:
138.95 **
138.45 *
137.90 ***
137.50 สุดท้าย
137.05 **
136.60 **
136.00 **

Tags: วิเคราะห์GBP/JPY

Pages