วิเคราะห์ทางเทคนิค Forex

Subscribe to วิเคราะห์ทางเทคนิค Forex feed
Updated: 27 min 48 sec ago

วิเคราะห์ GBP/USD 22 มิ.ย.18 13:11

Fri, 06/22/2018 - 14:20

GBP/USD การซื้อขายระหว่างวัน: แนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.3230

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.3230 เป้าหมายต่อไปที่ 1.3300 และ 1.3335

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.3230 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.3210 และ 1.3180 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI อยู่ในช่วงขาขึ้นและทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน:
1.3370
1.3335
1.3300
1.3275 สุดท้าย
1.3230
1.3210
1.3180

Tags: วิเคราะห์GBP/USD

วิเคราะห์ USD/JPY 22 มิ.ย.18 13:10

Fri, 06/22/2018 - 14:19

USD/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: ราคายืน
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 110.25

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 110.25 เป้าหมายต่อไปที่ 109.70 และ 109.50

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 110.25 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 110.55 และ 110.75 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: หาก 110.25 ยังคงเป็นแนวต้าน คาดหมายว่าจะเกิดราคาที่แกว่งตัวแบบผันผวนที่มีมุมมองเชิงลบ

แนวรับและแนวต้าน:
110.75
110.55
110.25
110.00 สุดท้าย
109.70
109.50
109.30

Tags: วิเคราะห์USD/JPY

วิเคราะห์ EUR/USD 22 มิ.ย.18 13:09

Fri, 06/22/2018 - 14:16

EUR/USD การซื้อขายระหว่างวัน: ยังคงเป็นมุมมองเชิงบวก
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.1575

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.1575 เป้าหมายต่อไปที่ 1.1645 และ 1.1675

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.1575 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.1555 และ 1.1530 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI สนับสนุนให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน:
1.1710
1.1675
1.1645
1.1617 สุดท้าย
1.1575
1.1555
1.1530

Tags: วิเคราะห์EUR/USD

วิเคราะห์ AUD/USD 22 มิ.ย.18 10:24

Fri, 06/22/2018 - 10:34

AUD/USD: 0.7325 แบบสมเหตุสมผล
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.7640

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 0.7640 เป้าหมายต่อไปที่ 0.7325 และ 0.7160

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 0.7640 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 0.7820 และ 0.7990 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: การทะลุต่ำกว่า 0.7325 จะทำให้เกิดร่วงลงไปที่ 0.7160

แนวรับและแนวต้าน:
0.7990 ***
0.7820 ***
0.7640 ***
0.7384 สุดท้าย
0.7325 ***
0.7160 ***
0.7100 **

Tags: วิเคราะห์AUD/USD

วิเคราะห์ GBP/JPY 22 มิ.ย.18 09:22

Fri, 06/22/2018 - 10:33

GBP/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: ดีดกลับในระยะที่สมเหตุสมผล
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 145.45

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 145.45 เป้าหมายต่อไปที่ 146.20 และ 146.50

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 145.45 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 145.10 และ 144.55 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI เพิ่งแตะบริเวณเป็นกลางที่ 50% และกำลังปรับตัวดีขึ้น

แนวรับและแนวต้าน:
147.05
146.50
146.20
145.75 สุดท้าย
145.45
145.10
144.55

Tags: วิเคราะห์GBP/JPY

วิเคราะห์ EUR/JPY 22 มิ.ย.18 09:15

Fri, 06/22/2018 - 10:31

EUR/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: มุมมองเชิงบวกสูงกว่า 127.35
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 127.35

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 127.35 เป้าหมายต่อไปที่ 128.00 และ 128.50

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 127.35 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 126.95 และ 126.60 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ไม่มีทิศทางการเคลื่อนที่ของราคาลง

แนวรับและแนวต้าน:
128.95
128.50
128.00
127.64 สุดท้าย
127.35
126.95
126.60

Tags: วิเคราะห์EUR/JPY

วิเคราะห์ USD/CAD 21 มิ.ย.18 09:31

Thu, 06/21/2018 - 10:55

USD/CAD การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่เหนือแนวรับขาขึ้น
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.3270

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.3270 เป้าหมายต่อไปที่ 1.3340 และ 1.3380

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.3270 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.3225 และ 1.3190 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ไม่มีทิศทางการเคลื่อนที่ของราคาลง

แนวรับและแนวต้าน:
1.3415
1.3380
1.3340
1.3307 สุดท้าย
1.3270
1.3225
1.3190

Tags: วิเคราะห์USD/CAD

วิเคราะห์ NZD/USD 21 มิ.ย.18 09:29

Thu, 06/21/2018 - 10:51

NZD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: เหนือแนวต้านขาลง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.6890

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 0.6890 เป้าหมายต่อไปที่ 0.6815 และ 0.6785

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 0.6890 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 0.6920 และ 0.6940 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ไม่มีทิศทางการเคลื่อนที่ของราคาขึ้น

แนวรับและแนวต้าน:
0.6940
0.6920
0.6890
0.6842 สุดท้าย
0.6815
0.6785
0.6750

Tags: วิเคราะห์NZD/USD

วิเคราะห์ AUD/USD 21 มิ.ย.18 09:27

Thu, 06/21/2018 - 10:50

AUD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: แนวต้านระยะสั้นสำคัญที่ 0.7390
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.7390

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 0.7390 เป้าหมายต่อไปที่ 0.7345 และ 0.7325

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 0.7390 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 0.7410 และ 0.7425 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: หากแนวต้านที่ 0.7390 ยังไม่เลยขึ้นไป ความเสี่ยงที่จะทะลุต่ำกว่า 0.7345 ยังคงสูงอยู่

แนวรับและแนวต้าน:
0.7425
0.7410
0.7390
0.7367 สุดท้าย
0.7345
0.7325
0.7300

Tags: วิเคราะห์AUD/USD

วิเคราะห์ USD/CHF 21 มิ.ย.18 09:24

Thu, 06/21/2018 - 10:48

USD/CHF การซื้อขายระหว่างวัน: ได้รับแรงหนุนจากเส้นแนวโน้มขาขึ้น
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.9950

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.9950 เป้าหมายต่อไปที่ 0.9985 และ 1.0005

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.9950 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.9935 และ 0.9915 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI อยู่ในช่วงขาขึ้นและทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน:
1.0035
1.0005
0.9985
0.9976 สุดท้าย
0.9950
0.9935
0.9915

Tags: วิเคราะห์USD/CHF

วิเคราะห์ USD/JPY 21 มิ.ย.18 09:20

Thu, 06/21/2018 - 10:47

USD/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่เหนือแนวรับขาขึ้น
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 110.25

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 110.25 เป้าหมายต่อไปที่ 110.70 และ 110.90

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 110.25 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 109.95 และ 109.70 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI อยู่ในช่วงขาขึ้นและทำให้เกิดแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน:
111.20
110.90
110.70
110.57 สุดท้าย
110.25
109.95
109.70

Tags: วิเคราะห์USD/JPY

วิเคราะห์ GBP/USD 21 มิ.ย.18 09:16

Thu, 06/21/2018 - 10:46

GBP/USD การซื้อขายระหว่างวัน: ระมัดระวัง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.3150

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.3150 เป้าหมายต่อไปที่ 1.3190 และ 1.3220

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.3150 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.3105 และ 1.3060 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: ตัวชี้วัดทางเทคนิคของการซื้อขายระหว่างวันมีทั้งบวกและลบคละกัน และแสดงถึงความระมัดระวัง

แนวรับและแนวต้าน:
1.3250
1.3220
1.3190
1.3164 สุดท้าย
1.3150
1.3105
1.3060

Tags: วิเคราะห์GBP/USD

วิเคราะห์ EUR/USD 21 มิ.ย.18 09:14

Thu, 06/21/2018 - 10:44

EUR/USD การซื้อขายระหว่างวัน: มุ่งไปที่ 1.1555
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.1600

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.1600 เป้าหมายต่อไปที่ 1.1555 และ 1.1530

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.1600 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.1625 และ 1.1645 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: การทะลุต่ำกว่า 1.1555 จะทำให้เกิดร่วงลงไปที่ 1.1530

แนวรับและแนวต้าน:
1.1645
1.1625
1.1600
1.1567 สุดท้าย
1.1555
1.1530
1.1500

Tags: วิเคราะห์EUR/USD

วิเคราะห์ AUD/USD 20 มิ.ย.18 07:15

Wed, 06/20/2018 - 08:41

AUD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: ปรับตัวดีขึ้น
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.7345

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.7345 เป้าหมายต่อไปที่ 0.7425 และ 0.7455

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.7345 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.7300 และ 0.7270 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: ในทางเทคนิค RSI อยู่เหนือบริเวณเป็นกลางที่ 50%

แนวรับและแนวต้าน:
0.7480
0.7455
0.7425
0.7383 สุดท้าย
0.7345
0.7300
0.7270

Tags: วิเคราะห์AUD/USD

วิเคราะห์ USD/CHF 20 มิ.ย.18 07:09

Wed, 06/20/2018 - 08:36

USD/CHF การซื้อขายระหว่างวัน: มุมมองเชิงบวกสูงกว่า 0.9930
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.9930

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 0.9930 เป้าหมายต่อไปที่ 0.9970 และ 0.9985

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 0.9930 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 0.9910 และ 0.9885 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: มีการสร้างฐานแนวรับที่ 0.9930 และช่วยให้เกิดเสถียรภาพชั่วคราว

แนวรับและแนวต้าน:
1.0005
0.9985
0.9970
0.9946 สุดท้าย
0.9930
0.9910
0.9885

Tags: วิเคราะห์USD/CHF

วิเคราะห์ USD/JPY 20 มิ.ย.18 07:04

Wed, 06/20/2018 - 08:34

USD/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่เหนือแนวรับขาขึ้น
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 109.85

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 109.85 เป้าหมายต่อไปที่ 110.25 และ 110.40

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 109.85 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 109.55 และ 109.30 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI สนับสนุนให้เกิดแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน:
110.60
110.40
110.25
110.08 สุดท้าย
109.85
109.55
109.30

Tags: วิเคราะห์USD/JPY

วิเคราะห์ GBP/USD 19 มิ.ย.18 13:32

Tue, 06/19/2018 - 13:40

GBP/USD การซื้อขายระหว่างวัน: ขาลง
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.3275

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 1.3275 เป้าหมายต่อไปที่ 1.3210 และ 1.3190

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 1.3275 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.3300 และ 1.3350 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI มีทิศทางไม่ดี

แนวรับและแนวต้าน:
1.3350
1.3300
1.3275
1.3240 สุดท้าย
1.3210
1.3190
1.3155

Tags: วิเคราะห์GBP/USD

วิเคราะห์ USD/CAD 19 มิ.ย.18 12:43

Tue, 06/19/2018 - 13:38

USD/CAD การซื้อขายระหว่างวัน: ยังคงเป็นมุมมองเชิงบวก
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 1.3185

จุดที่ต้องการ: สถานะซื้อสูงกว่า 1.3185 เป้าหมายต่อไปที่ 1.3240 และ 1.3290

ทางเลือกการลงทุน: ต่ำกว่า 1.3185 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.3160 และ 1.3120 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI สนับสนุนให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง

แนวรับและแนวต้าน:
1.3340
1.3290
1.3240
1.3220 สุดท้าย
1.3185
1.3160
1.3120

Tags: วิเคราะห์USD/CAD

วิเคราะห์ NZD/USD 19 มิ.ย.18 12:15

Tue, 06/19/2018 - 13:37

NZD/USD การซื้อขายระหว่างวัน: แนวต้านระยะสั้นสำคัญที่ 0.6960
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 0.6960

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 0.6960 เป้าหมายต่อไปที่ 0.6915 และ 0.6900

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 0.6960 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 0.6990 และ 0.7015 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI มีทิศทางไม่ดี

แนวรับและแนวต้าน:
0.7015
0.6990
0.6960
0.6932 สุดท้าย
0.6915
0.6900
0.6885

Tags: วิเคราะห์NZD/USD

วิเคราะห์ GBP/JPY 19 มิ.ย.18 12:14

Tue, 06/19/2018 - 13:36

GBP/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: อยู่ภายใต้แรงกดดัน
จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็นโมฆะ): 146.10

จุดที่ต้องการ: สถานะขายต่ำกว่า 146.10 เป้าหมายต่อไปที่ 145.30 และ 144.85

ทางเลือกการลงทุน: สูงกว่า 146.10 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 146.50 และ 147.00 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค: RSI ทะลุผ่านลงไปที่ระดับ 30

แนวรับและแนวต้าน:
147.00
146.50
146.10
145.50 สุดท้าย
145.30
144.85
144.45

Tags: วิเคราะห์GBP/JPY

Pages