Investing.comForex Charts powered by Investing.com

มุมมอง Broker

...

February 24, 2017

ทิศทางราคาทองคำวันนี้ : Trends Of The Day 24 Feb 2017 | www.gold.in.th

 บริษัท    ทิศทาง   แนะนำ   แนวรับ   แนวต้าน  Scotiamocatta   …   …   …   …  Forex Pros   …   …   …   …  คลาสสิกโกลด์(CGF)   ...

ทิศทางราคาทองคำวันนี้ : Trends Of The Day 24 Feb 2017 | www.gold.in.th

 บริษัท    ทิศทาง   แนะนำ   แนวรับ   แนวต้าน  Scotiamocatta   …   …   …   …  F ...

ทิศทางราคาทองคำวันนี้ : Trends Of The Day 23 Feb 2017 | www.gold.in.th

 บริษัท    ทิศทาง   แนะนำ   แนวรับ   แนวต้าน  Scotiamocatta   …   …   …   …  F ...

ทิศทางราคาทองคำวันนี้ : Trends Of The Day 21 Feb 2017 | www.gold.in.th

 บริษัท    ทิศทาง   แนะนำ   แนวรับ   แนวต้าน  Scotiamocatta   …   …   …   …  F ...

ทิศทางราคาทองคำวันนี้ : Trends Of The Day 20 Feb 2017 | www.gold.in.th

 บริษัท    ทิศทาง   แนะนำ   แนวรับ   แนวต้าน  Scotiamocatta   …   …   …   …  F ...

ทิศทางราคาทองคำวันนี้ : Trends Of The Day 17 Feb 2017 | www.gold.in.th

 บริษัท    ทิศทาง   แนะนำ   แนวรับ   แนวต้าน  Scotiamocatta   ราคาทองคำนิวยอร์คเมื่อคืนที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นปิดตลาดที่ระดับ 1231.75 แนว ...

ทิศทางราคาทองคำวันนี้ : Trends Of The Day 16 Feb 2017 | www.gold.in.th

 บริษัท    ทิศทาง   แนะนำ   แนวรับ   แนวต้าน  Scotiamocatta   ราคาทองคำนิวยอร์คเมื่อคืนที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นปิดตลาดที่ระดับ 1231.75 แนว ...

ทิศทางราคาทองคำวันนี้ : Trends Of The Day 15 Feb 2017 | www.gold.in.th

 บริษัท    ทิศทาง   แนะนำ   แนวรับ   แนวต้าน  Scotiamocatta   …   …   …   …  F ...

ทิศทางราคาทองคำวันนี้ : Trends Of The Day 14 Feb 2017 | www.gold.in.th

 บริษัท    ทิศทาง   แนะนำ   แนวรับ   แนวต้าน  Scotiamocatta   …   …   …   …  F ...

ทิศทางราคาทองคำวันนี้ : Trends Of The Day 8 Feb 2017 | www.gold.in.th

 บริษัท    ทิศทาง   แนะนำ   แนวรับ   แนวต้าน  Scotiamocatta   …   …   …   …  F ...

ทิศทางราคาทองคำวันนี้ : Trends Of The Day 7 Feb 2017 | www.gold.in.th

 บริษัท    ทิศทาง   แนะนำ   แนวรับ   แนวต้าน  Scotiamocatta   …   …   …   …  F ...

Pages